Training & coaching

Bij Herfra streven wij naar een goede mix tussen groepsopleidingen en individuele initiatieven. Wij bieden ook een mix tussen opleidingen die gericht zijn op de verdere verwerving van (technische) vakkennis en het versterken van communicatie- en eventuele managementvaardigheden. 

Training en coaching met resultaat

Bij Herfra streven we steeds naar een goeie mix van groepsopleidingen en individuele initiatieven. Daarnaast zijn ze ook een mix tussen opleidingen gericht op de verwerving van technische vakkennis en opleidingen gericht op het versterken van communicatie- en managementvaardigheden.

We hechten uiterst belang aan een vlotte integratie van nieuwe medewerkers, omdat we geloven dat een goede start de basis vormt voor vertrouwen en resultaatgericht werken. Elke nieuwe werkkracht kan dan ook rekenen op een persoonlijke begeleiding. We zorgen intern voor een meter of peter die de eerste maanden van de tewerkstelling beschikbaar is.

Sterk (persoonlijk) leiderschap vormt op die manier mee de basis van een sterk groeiende organisatie.

Talent

Ook aan de talenten binnenshuis besteden we steeds de nodige aandacht. We vinden het onze verantwoordelijkheid om voor elk talent een omgeving te creëren waarin hij/zij zich kan blijven ontplooien. Door talenten optimaal in te zetten, groeit niet alleen de persoon zelf, maar ook onze organisatie. Vanuit de medewerker zelf vinden wij het belangrijk dat ieder zijn of haar talenten positief én constructief inzet.

We streven bij Herfra zo veel mogelijk naar interne promotie en vinden het belangrijk dat de juiste projecten aan de juiste persoon worden toegekend. Zo worden alle talenten ten volle benut en blijft het steeds een uitdaging voor elke medewerker. Wederzijds respect is ook een vaste waarde binnen Herfra.

Coaching

Om de persoonlijke begeleiding van elke medewerker te versterken, hebben we de jaarlijks verplichte gesprekken vervangen door permanente dialoog en feedback. Onze focus ligt op dagelijkse coaching. Hierbij gaan we niet continu controleren, maar steeds motiveren en constructieve feedback geven. Bij Herfra moedigen we elke medewerker op hun beurt ook aan om zelf feedback te geven.

.