Garantie

Garantievoorwaarden boxsprings en matrassen.

Herfra geeft op boxsprings volgende waarborg

Amaro - Dolce Gabana en Connoisseur

 • De waarborg die u door Herfra wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricatiefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet
 • aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie.

 

 • De garantie geldt enkel voor matrassen, toppers en bedbodems voorzien van het Herfra-label. Bij het verwijderen van dit label vervalt elke vorm van garantie. Bij boxsprings en gestoffeerde matrassen is enkel het aankoopbewijs van toepassing.

 • De waarborg is degressief, waarbij enkel het eerste jaar in aanmerking komt voor een volledige garantie (zie tabel). De garantieperiode gaat in bij levering, terug te vinden op het aankoopbewijs van uw matras of bodem. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

 • Tijdens de eerste weken van gebruik kan een contourvorming worden vastgesteld bij uw matras of topper. Eender welke matras neemt de vormen van het lichaam aan. Dit is een volkomen normaal verschijnsel dat contourvorming wordt genoemd. Na verloop van tijd kan deze tot 15% aan hoogte verliezen en een verlies aan hardheid van de matraskern tot
 • 20% met zich meebrengen. Het is ook normaal dat de doorstikmaterialen in de hoes door gebruik tot 65% van hun dikte worden samengedrukt. Dit is het gevolg van een normale evolutie van de gebruikte materialen en vallen vanzelfsprekend niet onder garantie.
 • De garantie dekt alle herstellings- of vervangingskosten.
 • Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.

Op alle boxsprings geldt een garantie van 5 jaar degressief op voorwaarde van normaal gebruik (zie uw Herfra bedbodem en boxspring). Op alle mechanische delen van de boxsprings, alsook motoren en handbedieningen (met uitzondering van batterijen, kabels en stekkers) geldt een garantie van 2 jaar op voorwaarde van normaal gebruik. De mechanische delen worden na deze periode dus niet meegenomen in de degressieve maatregel.

Bekijk ons aanbod

Herfra geeft op matrassen en toppers volgende waarborg

Royal Pocket - Queen Pocket en Connoisseur

Op een topper geldt 2 jaar waarborg./ (*) Op de Royal pocket matrassen/ (**) Op de Queen pocket matrassen. (***) Op de Connoisseur pocket matrassen.

 

 • De waarborg die u door Herfra wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricatiefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet
 • aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie.
 • De garantie geldt enkel voor matrassen, toppers en bedbodems voorzien van het Herfra-label. Bij het verwijderen van dit label vervalt elke vorm van garantie. Bij boxsprings en gestoffeerde matrassen is enkel het aankoopbewijs van toepassing.
 • De waarborg is degressief, waarbij enkel het eerste jaar in aanmerking komt voor een volledige garantie (zie tabel). De garantieperiode gaat in bij levering, terug te vinden op het aankoopbewijs van uw matras of bodem. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

 

 • Tijdens de eerste weken van gebruik kan een contourvorming worden vastgesteld bij uw matras of topper. Eender welke matras neemt de vormen van het lichaam aan. Dit is een volkomen normaal verschijnsel dat contourvorming wordt genoemd. Na verloop van tijd kan deze tot 15% aan hoogte verliezen en een verlies aan hardheid van de matraskern tot
 • 20% met zich meebrengen. Het is ook normaal dat de doorstikmaterialen in de hoes door gebruik tot 65% van hun dikte worden samengedrukt. Dit is het gevolg van een normale evolutie van de gebruikte materialen en vallen vanzelfsprekend niet onder garantie.
 • De garantie dekt alle herstellings- of vervangingskosten.
 • Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.
Bekijk ons aanbod
.